Vážení přátelé,

jsou za námi dva dny, pět diskusních bloků, bezmála dvě sta nahlášených účastníků z celé České republiky a především živá a konstruktivní debata nejen o aktuálních a ožehavých tématech českého zdravotnictví, nýbrž také o vizích jeho blízké i vzdálenější budoucnosti. To byl v kostce sedmý ročník konference Hospital Management, který proběhl ve dnech 11. a 12. 12. 2023 v olomouckém Clarion Congress Hotelu. 
„Přestože každý z vás má jistě řadu povinností a úkolů, které je třeba operativně řešit, našli jste si čas na konferenci, která se nejen zabývá otázkami, kterému je české zdravotnictví vystaveno nyní, ale především se věnuje tématům, která naznačují budoucí trendy. A právě tato vaše snaha neustrnout, ale připravit se na budoucnost našeho oboru je úctyhodná,“ přivítal účastníky konference náměstek léčebné péče FN Olomouc MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D.

„Podařilo se nám bohužel trefit do kulminující vlny respiračních onemocnění, takže naše řady poněkud prořídly a týká se to i části vystupujících. S využitím moderních technologických prostředků jsme pak vůbec poprvé přenášeli do sálu některé prezentace on-line. O nic podstatného ale rozhodně nepřijdete,“ řekl na úvod obchodní náměstek FN Olomouc a duchovní otec konference Hospital Management Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA. Připomněl současně, že program prvního dne byl určen zejména odborníkům v oblasti řízení a financování českého zdravotnictví, zdravotnických nákupů a farmaceutického byznysu. Prvním blok byl věnován hlavně právním aspektům a legislativním novinkám v oblasti digitalizace a elektronizaci zdravotnictví. V druhém bloku byla shrnuta, jimž se na konferenci věnujeme pokaždé, tedy problematice aktuální situace v prodeji léčiv a zdravotnického materiálu, úhrad a současného stavu legislativy,“ doplnil Čeněk Merta.

Program druhého dne se však podle něj tradičnímu obrazu konference Hospital Management poněkud vymykal, a to jak tematicky, tak formou. Prezentace totiž byly cílené na oblasti, jako jsou jako umělá inteligence, digitální zdravotnictví, telemedicína, eHealth a další, které souvisejí s rychlým pronikáním moderních technologií do každodenního života. Razantní nástup umělé inteligence do všech oblastí se samozřejmě zdravotnictví nemohl vyhnout. Pozvaní hosté se věnovali jak teoretické stránce, tedy výzkumu využití AI, tak praktickému užití, tedy projektům, které již s využitím AI a dalších moderních technologií počítají. Prezentace na pódiu doplnily i stánky vystavovatelů v předsálí.

Děkujeme všem za účast na konferenci. Věříme, že jste měli možnost načerpat nové poznatky a našli prostor k diskuzi s dalšími odborníky, kteří se konference účastnili společně s vámi. 

Těšíme se na viděnou na dalším ročníku v roce 2024.

 

 

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel FN Olomouc

  Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA
obchodní náměstek FN Olomouc