Hospital Management 2023 | Prezentace

I. BLOK 

Petr Foltýn - Projekty na podporu digitalizaci českého zdravotnictví - (MZČR, FN Ostrava)
Hynek Kružík - Standardy EZ 2023 - (MZČR)
Eliška Kačerová - EHDS - (MZČR)
Jan Gábriš - Možnosti využití dotačních programů (IROP, NPO) pro podporu digitalizace zdravotnictví - (MZČR)
Čeněk Merta - NPO - (MZČR, FN Olomouc)

II. BLOK

Michal Krejsta - STABILITA & UDRŽITELNOST SYSTÉMU ÚHRAD ZDRAVOTNÍ A CENTROVÉ PÉČE V ROCE 2023- 24? - (LEXUM, AVEL ČR, AVEL SK)
Renata Knorová - Financování ústavní zdravotní péče a její priority - (Svaz zdravotních pojišťoven ČR, ČPZP)
Petr Šustek - Cenové soutěže, bonusy a nákupy nemocnic pod lupou nové legislativy veřejných zakázek - (Šustek & Co., advokátní kancelář)
Filip Vrubel - Praktické postupy a metodika k nákupům léčiv - (Česká asociace farmaceutických firem)
Čeněk Merta - Nákup biologických léčivých přípravků - (MZČR, FN Olomouc)

III. BLOK

Ladislav Průša - Tísňová péče - (Slezská Univerzita)
Filip Matějka - Digitalizace výzvou vzdělávání - (Centrum digitálního zdravotnictví LF UPOL) 
Radim Burget - UI jako efektivní nástroj zefektivnění post-COVID léčby - (VUT Brno)
Vít Janovský - Telemedicína a Asistivní technologie - (ČVUT UCEEB) 
Ladislav Stanke - Národní telemedicínské centrum, FN Olomouc

IV. BLOK

Petr Raška - Využití platformy IKEM Online - (IKEM)
Jiří Mekyska - Využití digitálních biomarkerů - (BDALab - VUT Brno)
Daniel Kvak - AI Nový standard zdravotní péče - (Carebot)
Samuel Genzor - Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc
Jana Trdá - Rehabilitace ve virtuální realitě - (VR Life)

V. BLOK

Lenka Röhryová - Digital Therapeutics for Type 2 Diabetes - (Vitadio)
Lukáš Krčil - Platforma pro duševní zdraví - (Hedepy)
Jelena Holomany - Systematická péče o duševní zdraví - (Mindwell)
Jan Kelča - AI v podání OR-CZ - (OR-CZ)