Hospital Management 2022 | Prezentace

Přestože účast na konferenci a možnost vyslechnout si příspěvky hostů a diskutovat s nimi nelze nahradit pasivním listováním jejich prezentacemi, nabízíme vám, abyste alespoň touto zjednodušenou formou mohli nahlédnout na témata, která jsme na konferenci Hospital Management 2022 otevřeli. Pokud patříte mezi účastníky našeho setkání, bude pro vás nabídka stažení vybraných prezentací příležitostí připomenout si inspirativní myšlenky a okamžiky.

Těšíme se na viděnou v příštím roce!

I. blok | Marketing a marketingová komunikace zdravotnických zařízení

II. blok | Digitalizace zdravotnictví

III. blok | Kulatý stůl poskytovatelů, plátců a regulátorů zdravotní péče

IV. blok | Efektivní prodej léků a zdravotnického materiálu v českém regulovaném prostředí